Gün: 6 Mayıs 2022

6 Minutes
Hikayeler

Dünya Sağlık Örgütü, COVID’in Dünya Çapında 15 Milyon İnsanı Öldürdüğünü Söyledi

Sorun şu ki, ankete katılan 194 ülkeden 85’i DSÖ teknik danışma grubu Yeni tahminlerle ortaya çıkan, bunun uygulanabilir bir yaklaşım olması için yeterince iyi ölüm kayıtları yok. Bu ülkelerden kırk biri Sahra altı Afrika’da....
Read More